טפסים

  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים
  בקשה לקבלת מלגה לשנה"ל תש"פ
  בקשה למועמדות לקבלת תואר יקיר העיר עכו 2019
  תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2020
  בקשה לאישור תושבות
  נוהל להקצאת מקום חניה אישי בשטח ציבורי לנכים המוגבלים בניידותם
  טופס ערעור על הודעת קנס - ברירת משפט
  טופס עידכון פרטים/בקשה להצטרפות חשבונית במייל
  טופס להנפקת אישור טאבו
  בקשה להזמנת שומה
  טופס בקשה לקבלת מלגת להכשרה מקצועית למשפחות שבראשן הורה עצמאי
  בקשה לקבלת מידע עפ"י חוק חופש המידע
  ערעור על דוח חניה
  בקשה להפחתת חוב חניה
  רשימת הספקים/הקבלנים המאושרים
  בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר - שותפות/אגודה שיתופית
  בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר - חברה
  בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר - יחיד
  הצטרפות למאגר ספקים/קבלנים
  נוהל הקצאות קרקע
  בקשה למתן הנחה בארנונה
  הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
  בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
  הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית)
  תשלום ארנונה בכרטיס אשראי
  הוראת קבע לבנק לגביה
  טופס הצטרפות לפרויקט גינון
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד