מועדי ישיבת מועצת העיר

תאריך האירוע מידע נוסף
ינואר 2018
3/01/2018ישיבת מועצת העיר
אולם המליאה בשעה 18:00
3/01/2018ישיבת מועצה
דצמבר 2017
3/12/2017ישיבת מועצה שלא מן המניין
ישיבת מועצה שלא מן המניין בשעה 17:00 באולם המליאה
נובמבר 2017
22/11/2017ישיבת מועצה
בשעה 18:00
אוקטובר 2017
24/10/2017ישיבת מועצה
בשעה 18:00
ספטמבר 2017
19/09/2017ישיבת מועצה
אוגוסט 2017
22/08/2017ישיבת מועצה
יולי 2017
26/07/2017ישיבת מועצה
בשעה 18:00
יוני 2017
21/06/2017ישיבת מועצה
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד