מכרז 28/2017 – אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מסך תוצאות לאצטדיון העירוני בעכו, התקנת מערכת ניהול תוכן, הקמת מתקן המסך ומתן אחריות ל-36 חודשים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים בתמורה ל-1000 ₪ (אלף ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 28/2017 – אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 30.10.17 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה) באתר העבודה יתקיים ביום ב', 25.9.17. הסיור יצא מרחבת הכניסה לאצטדיון הכדורגל העירוני ברח' משמר הים בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות לאלון בלום לפקס. 04-9956158 עד לא יאוחר מה-16.10.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל. 04-9956122.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד