הליך הצעות מחיר 140/2017 – רכישת טרקטור מכסחת דשא

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טרקטור מכסחת דשא בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר  140/2017 - רכישת טרקטור מכסחת דשא" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה-7.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת פינוי אשפה לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ג', ה-31.10.17  בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-5532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד