מכרז 30/2017 - רכישת מזון למחלקות העירייה - הארכה

13/12/2017

עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי בתנאי הסף במכרז   -30/2017 רכישת מזון למחלקות העירייה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים באתר העירייה. מועד שאלות הבהרה נדחה עד ליום 19/12/2017 עד השעה 1300 כמפורט בתנאי המכרז.
מועד אחרון להגשת חוברת המכרז נדחה ליום 26/12/2017 עד השעה  1300כמפורט בתנאי המכרז.


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד