מכרז פומבי 1/2018 – אחזקת מעברים תת קרקעיים

7/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי אחזקת מעברים תת קרקעיים ומזרקות מים בעכו בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן, במינהל הנדסה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 1/2018 - אחזקת מעברים תת קרקעיים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 7.2.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ד', ה- 17.1.18 בשעה 12:00. המפגש יתקיים בחדר הועדות בעירייה בקומה 2 בשעה 12:00 ברחוב ויצמן 35 עכו. לאחר מכן יתקיים סיור באתרים. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותהווה תנאי להגשת הצעה בהליך זה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד