הליך הצעות מחיר 127/17 – ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

15/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 127/17 – ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו" לתיבת הליכי הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 28.1.18 עד לשעה 13:00. שאלות ו/או בקשות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס. 04-9956019 עד לא יאוחר מיום 18.1.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטל. 04-9956019.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד