קול קורא -הזמנה להיכלל במאגר של מתקיני מזגנים בבתי ספר יסודיים, עכו

4/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת מציעים להיכלל ברשימת מתקיני מזגנים מורשים אשר תשמש את בתי הספר היסודיים לצורך קבלת שירות של התקנה ותיקון מזגנים.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף חשמל –אלון בלום למייל yehudit@akko.muni.il,  עד לא יאוחר מיום 15.3.18  בשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 049956121. את הצעת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להיכלל במאגר של מתקיני מזגנים בבתי ספר יסודיים עכו" יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום 29.3.18 עד לשעה 13:00 למשה סעדה, בקומה שנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד