הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון

29/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי ניקיון - ספק שנתי  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 13.5.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן לפקס: 04-9956095 או למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 6.5.2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד