מכרז פומבי מס' 11/2018 - הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה

17/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה (בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר משה סעדה, מנהל אגף מחסנים תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2018 הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 30.5.18 עד לשעה 13:00..
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר קובי שמעוני- סמנכ"ל העירייה לפקס 04-9956103  עד לא יאוחר מיום ד', ה- 23.5.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956101.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד