מכרז פומבי 3/18 - שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם

10/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/18- שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה 2 בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 1/11/2018 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד