מכרז פומבי 39/2018–טיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים - שינויים והבהרות

24/10/2018
עיריית עכו מבקשת להחיל שינויים במכרז פומבי 39/2018–לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים , לרבות בנוגע למפגש מציעים חובה נוסף שיתקיים בבנין העירייה ביום 1.11.18 בשעה 13:00 ומועד אחרון להגשת הצעות המוארך בזאת ליום 25/11/2018, בשעה 13:00., וכמפורט במסמך שינויים והבהרות מס' 1 למכרז, המופיע באתר העירייה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד