הליך הצעות מחיר 104/2018 – ריהוט משרדי ספק שנתי

21/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת ריהוט משרדי עבור עיריית עכו (בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך 104/2018 - ריהוט משרדי ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 ו/או לכתובת מייל boffers@akko.muni.il  (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעה יש להגיש  עד ליום ב', ה- 10.12.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן מנהל אגף הרכש  לפקס: 9956095 או למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 29.11.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956084 או בנייד 0506448393.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד