מכרז מס' 56/2018 - שירותי חוות דעת רפואיות בתחום כירורגיה אורטופדית

17/12/2018
עיריית עכו  מזמינה בזה הצעות למתן חוות דעת רפואיות בתחום כירורגיה אורטופדית בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 56/2018 שירותי חוות דעת רפואיות בתחום כירורגיה אורטופדית" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו.  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ה', ה- 17.01.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לעו"ד מיטל רץ- רויטקוף לפקס 04-9956167, עד לא יאוחר מיום ה', ה- 3.1.19 בשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד