מכרז פומבי מס' 15/2019 - שיווק ומיתוג שכונות בעכו

1/04/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי שיווק ומיתוג שכונות. השירותים יכללו ייעוץ אסטרטגי, שיווק, מיתוג שכונות ויחסי ציבור והכל כמפורט בהליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת דובר העירייה, גב' מירי חזן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 15/2019 שיווק ומיתוג שכונות" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,  עד ליום רביעי ה- 17.4.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן, דובר העירייה  לפקס 04-9956128 עד לא יאוחר מיום רביעי ה- 10.4.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד