מכרז פומבי מס' 23/2019 - יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי

22/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה, הדס רבינוביץ, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2019 יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,  עד ליום ד', ה- 5.6.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' רות טל, מנהלת לשכת מנכ"ל  לפקס 04-9956071, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 29.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956070
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד