הליך 152/2019 הריסת בניה לא חוקית ופינויה

עיריית עכו מזמינה בזה קבלנים בענף הבניה בסיווג ג' 100 להליך להריסת בניה בלתי חוקית ופינויה.
סיור קבלנים באתרי העבודה יתקיים ביום ג', ה-04.06.2019 בשעה 10:00.
הסיור יצא ממינהל ההנדסה בקומה 2 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו.
את הגשת ההצעה יש לבצע עד ליום 10/06/2019 עד לשעה 13:00 לתיבת דוא"ל בכתובת אימייל Boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין "הליך הצעות מחיר 152/2019 הריסת בניה לא חוקית ופינויה".
30/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה קבלנים בענף הבניה בסיווג ג' 100 להליך להריסת בניה בלתי חוקית ופינויה.
סיור קבלנים באתרי העבודה יתקיים ביום ג', ה-04.06.2019 בשעה 10:00.
הסיור יצא ממינהל ההנדסה בקומה 2 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו.
את הגשת ההצעה יש לבצע עד ליום 10/06/2019 עד לשעה 13:00 לתיבת דוא"ל בכתובת אימייל Boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין "הליך הצעות מחיר 152/2019 הריסת בניה לא חוקית ופינויה".
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד