מכרז פומבי 19/2019 - עדכון תכניות אב לניקוז, כבישים, תחבורה, שבילי אופניים ושירותי ייעוץ

17/06/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי עדכון תכניות אב לניקוז, כבישים, תחבורה, שבילי אופניים ושירותי ייעוץ נוספים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2019 עדכון תכניות אב לניקוז, כבישים, תחבורה, שבילי אופניים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה-30.6.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי, ראש מנהל תשתיות לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום א', ה- 23.6.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956118.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד