הליך הצעות מחיר 170/2019 - אספקת מעקות וגדרות - ספק שנתי

29/07/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מעקות וגדרות - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים בהליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 170/2019 – אספקת מעקות וגדרות " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מיילboffers@akko.muni.il  (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך).  את ההצעה יש להגיש עד ליום חמישי, ה-8/8/2019 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה  ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש, מר איציק בן שושן למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה-

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד