הודעה על אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז- ספק יחיד

3/09/2019

1. עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם מכון אדלר בפטור ממכרז כספק יחיד, המפעיל מיזם משותף עם קרנות הביטוח הלאומי, "מדברים הורות בקהילה" ( להלן: "המיזם").

2. מטרת המיזם להקנות מענה להורים צעירים בגילאי 18-40, המתמודדים עם אתגרי ההורות ומוצאים עצמם פעמים רבות חסרי ידע, כלים, הדרכה, ליווי ותמיכה הנדרשת בתהליכי הכניסה לשלבי ההורות. 

3. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם מכון אדלר כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת המיזם.

4. אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל הרווחה- גב' עדי מקל, בכתב בלבד,
למייל  adi-m@akko.muni.il  וזאת עד ליום א', ה- 8.9.19 עד לשעה 15:00. 

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956204.

5. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 

עדי מקל
ראש מנהל רווחה

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד