מכרז פומבי מס' 30/2019 - מתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי לפרויקטים כלכליים

31/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן ייעוץ וליווי משפטי לפרויקטים כלכליים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל סימה אסרף, מזכירת המחלקה המשפטית, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 30/2019 ליווי משפטי לפרויקטים כלכליים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה. את ההצעות יש להגיש עד ליום ב', ה- 18.11.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד ליועצת המשפטית - עו"ד כנרת הדר למייל orit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.11.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד