דרושים

היקף משרה – 100% משרה
העסקה לפי דירוג – מנהלי מחלקות חינוך
כפיפות – ראשת מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
תכלול והובלת תפיסת כוללנית של מערך השירותים והמענים לתחום הגיל הרך בעיר עכו.
הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרות הקדם יסודי, בדגש על התחומים הבאים:
ניהול מערך פעילות גני הילדים (גיבוש והתווית מדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשת"פ עם מנהלת המינהל ופיקוח משרד החינוך, הכנת תכנית עבודה רב שנתית בהיבטים פיזיים/פדגוגיים/תרבותיים/תקציביים. מעקב ובקרה תקציביים, זיהוי נחיצות לבינוי מוס"ח חדשים, קידום נושאי בינוי מול מינהל הפיתוח במשרד החינוך, בקרות שוטפות בגני הילדים, טיפול וקידום נושאי רכש למערך גני הילדים, הפקת דוחות רלוונטיים, ניהול מערך החינוך המיוחד בגיל הרך, בניית תכנית היסעים בשת"פ עם מרכזת התחום ברשות, הפעלת תכניות להארכת יום הלימודים בגני חובה וטרום חובה והפעלת תכנית ההזנה, טיפול בקולות קוראים ועבודה מול פורטל רשויות ומערכות משרד החינוך) רישום ושיבוץ לגני ילדים (שליחת פרסום להורים אודות תהליך הרישום ומועדיו, בנית מערך גבה מהורים בהתאם לתכניות השונות, וידוא תקינות הליך הרישום באופן מקוון ובקבלת קהל, פיקוח על התהליכים, קליטת ומיון בקשות ההורים ע"פ אזורי רישום ומדיניות הרשות, ניהול מערך הערעורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל), קידום מענים פדגוגיים וחברתיים (מעקב ובקרה אחר תהליכי טיפול והכלה סביב כלל ילדי הישוב בחינוך המיוחד והרגיל תוך שת"פ מלא עם נציגי משרד החינוך, ועדות בינמקצועיות/טרום זכאות וזכאות, ועדות תכנון וטיפול, פיקוח על תכניות עבודה שנתיות ועמידה ביעדים, קיום מפגשים מקצועיים לגננות ולסייעות, הפעלת "סל תרבות", הפעלת מרכז טיפולי ותכניות שונות במסגרת המרכז העירוני לגיל הרך, קיום טקסים מרכזיים כגון חגיגות יום העצמאות לגני ילדים וצעדות), ניהול מערך קייטנות הקיץ בגני הילדים (היערכות מקדימה עם כלל הגורמים המפעילים הרשותיים, ניהול מערך כוח האדם, שיבוצי כוח האדם בהתאם להסכמים קיבוציים), ניהול מערך ההון האנושי (ביצוע מעקב ובקרה על נוכחות סייעות וגננות בגני הילדים, יזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים בדגש על סייעות, גיוס/מיון ושיבוץ סייעות קבועות וממלאות מקום במהלך כל השנה, ניוד עובדים בהתאם לצורך, כינון פורום גיל רך רשותי), ניהול המרכז העירוני לגיל הרך (גיוס משאבים וניהול תקציב, ניהול מרכז טיפולי, ניהול וייזום תכניות לקידום תחום הגיל הרך והמשפחה בדגש על מענים של: איתור/טיפול/מניעה/העשרה, פנאי ותרבות, קידום ופיתוח רצף גילאי לידה-שמונה שנים).

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או -הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או -תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או - אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות
אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות
הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
בעל תעודת הוראה.
המנהל יחויב לסיים בהצלחה, קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור –
3 שנות ניסיון מקצועי לפחוקרא עוד
6/08/2020
100% משרה, דירוג – חינוך ונוער
כפיפות – מנהל היחידה לקידום נוער וראשת מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
מאתר ויוצר קשר מתוך הדדיות ושותפות עם נערים בגילאי 13-18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד.
מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנער.
פועל בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.
מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפול" פרטני מוסכם, מבצע מעקב והערכה מתמדת אחת התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד.
דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.
הכשרה:
חובת השתתפות בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים הראשונות לעבודתו.
ניסיון:
יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.
כישורים אישיים:
יכולת לתקשר עם נוער מנותק.
אמפתיה לנוער מנותק.
יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 17/8/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
2/08/2020
דירוג-הנדסאים, דרגה 37-41 (41+)
היקף משרה – 100%.
כפיפות: מנהל אגף רישוי ופיקוח
תיאור התפקיד: בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים, קבלת קהל ומענה לפניות.
הכשרה נדרשת: מהנדס/ת בניין או אדריכל/ית רשום/ה, או הנדסאי/ת אדריכלות/בנין. עדיפות לבוגרי קורסים המיועדים לעובדי ועדות מקומיות ו/או בודקי בקשות להיתר בניה.
ניסיון נדרש: ניסיון של 3 שנים בתחומים הקשורים לתכנון ובניה. עדיפות לניסיון בתפקיד בודק/ת בקשות בוועדה המקומית.
קרא עוד
13/07/2020
דירוג המח"ר, דרגה 37-40
היקף משרה – 100%
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים
קרא עוד
13/07/2020
תיאור התפקיד:
עובד סוציאלי בתחום המשפחות.
טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ וטיפול ישיר.
פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען הלקוח.ביקורי בית.
בניית תוכנית טיפול ויישומה.
ניהול רישום ומעקב אחר תוכנית הטיפול ללקוח.
השתתפות בוועדות מקצועיות.

קרא עוד
8/07/2020

היקף משרה – 100%, משרה זמנית כפיפות – מנהלת אגף הקליטה תיאור התפקיד:
סיוע למשפחות העולים במהלך הקליטה מול הרשויות, כגון: משרדי הקליטה, פנים וכו'...
קיום קשר עם מנהלי בתי"ס הקולטים עולים.
סיוע בבעיות הפרט.
פיתוח פעילות תרבותית-קהילתית בתיאום עם הקהילה, משרד הקליטה, והעירייה.
הכוונת העולים להכשרות מקצועיות וסיוע בהשמה לתעסוקה.
קרא עוד
6/07/2020
היקף משרה – 50% משרהדירוג: פסיכולגים, דרגה – 37-42
כפיפות – מנהלת השירות הפסיכולוגי, מינהל החינוך
קרא עוד
5/07/2020
דירוג מינהלי, דרגה 7-9
היקף משרה – 100%
כפיפות- ראשת מינהל הרווחה


תיאור המשרה:
חישובי זכאות וסוגי העזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה.
הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפנייה לכל דורש והדרכתו בהשגת המסמכים ומימוש זכויותיו, אחריות לביצוע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרת.
יישום החלטות ע"י מתן תושבה ודיווח למערכת מיכון.
העובד מבצע מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב ביחידתו, מדווח לממונה עליו על ההוצאות ועל המשמעויות.

דרישות המשרה:
השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד).
ניסיון בשירותי רווחה מוניציפליים או בהנהלת חשבונות לפחות שנתיים.
ידיעה של הכנת חומר למחשב.
כושר הבעה בכתב ובעל פה.
יכולת עבודה בצוות.
יכולת מגע עם קהל פונים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 7/7/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
28/06/2020
תיאור התפקיד:
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת גן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.קרא עוד
16/06/2020
היקף משרה – 100%
שכר- דירוג ודרגה או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות – מנכ"ל העירייה
תיאור התפקיד:
הפקת אירועים מרכזיים בעיר בתחום התרבות והאירועים.
הקמה וליווי מיזמים תרבותיים בעיר.
הפקת הטקסים והאירועים הרשמיים בעיר.
קידום, טיפוח ועידוד יצירה מקומית.

תחומי אחריות:
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות הרשות בנושא אירועים עירוניים.
ניהול ותפעול מכלול האירועים והפעילויות המוצעים לתושבי העיר.
פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
גיבוש אסטרטגיה ובניית תכניות עבודה שנתיות של האגף.

תנאי הסף-
השכלה:
בעל תואר אקמ דמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל,
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
השע"ג- 2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר
3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:
שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד:
ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות לא שגרתיות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 21.6.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
2/06/2020
העסקה בחוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף משרה – 100%
כפיפות- מהנדסת העיר/הוועדה

תיאור התפקיד:
אחראי/ת על יישום הוראות חוק התכנון והבניה בנושא רישוי הבניה.
אחראי/ת על עבודת הועדה המקומית בתחומי המידע והרישוי.
ניהול תהליכי בדיקה של בקשות להיתר, דיון, החלטה והפקת היתרים וליווי תהליך הבניה.
טיפול בפניות יזמים, עורכי בקשות ותושבים.
גיבוש הנחיות מרחביות כלליות ופרטניות לבקשה להיתר.
אחראי/ית על מתן מידע תכנוני.
ליווי הליכי ערר בהיבטים התכנוניים המקצועיים.
טיפול בהליכים השונים הנלווים להליכי רישוי.

הכשרה:
מהנדס/ת אזרחי רשוי/ה, אדריכל/ית רשוי/ה - בעל רישיון 5 שנים לפחות.

כישורים וניסיון:
היכרות מצוינת עם חוק התכנון והבניה ותקנותיו.
בקיאות וניסיון בהליכי הרישוי – ניסיון של 3 שנים בעבודת רישוי בועדה מקומית.
ידע וניסיון בניתוח מסמכי תכנון סטטוטוריים, הוראות ותשריטי תכניות.
הבנה תכנונית עמוקה של מערכות עירוניות.
יכולת ביטוי טובה מאוד בכתב ובעל פה בשפה העברית.
יכולת טובה מאוד לעבודה בצוות
גישה שירותית
יכולת טובה לעבודה במערכות ממוחשבות – תוכנות ניהול ועדה, אופיס, אוטוקד, ארקויו וכד'..

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 16.3.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
1/03/2020
היקף משרה- 100%
העסקה לפי חוזה בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות: מנכ"ל העירייה

תיאור התפקיד:
ריכוז וטיפול בענייני התפעול והאכיפה השוטפים,
בניית תוכניות עבודה וכתיבת נהלים לאגפי ומחלקות המינהל השונים.
הכנת תקציב שנתי בהתאם לנתונים וזיהוי צרכים.
מעקב אחר תוכניות העבודה והנהלים יישומם והטמעתם במינהל.
בקרה ופיקוח על מערך העבודות השוטפות בעיר (ניקיון, אחזקה,
פינוי אשפה, תברואה, גינון, רכב, פיקוח, רשות החניה).
תיאום וסנכרון בין האגפים והמחלקות השונות במינהל והעירייה.
פיקוח על עבודות קבלניות בהיקפים שונים ובקרה על צוות העובדים במינהל.
ניהול תחום הביטחון בשוטף ובאירועים עירוניים.

כישורים נדרשים:
השכלה-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
או – הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים, התשע"ג-2012.
או- תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או – אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,
שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות
שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי-
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום
העיסוק הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום, שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי-
שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
ניסיון פיקודי מבצעי מוכח (לפחות 4 שנים).
ניסיון מוכח בניהול ובקרה תקציבית בהיקפים גדולים.
יכולת וניסיון מעשי בניהול עבודת מטה וצוות עובדים.
רצוי ניסיון ניהולי ברשות מקומית בתפקיד ניהולי בכיר.
יכולת תכנון, ארגון, תיאום פיקוח ובקרה.
יכולת טיפוח יחסי אנוש תקינים.
ידע וניסיון בעבודה עם מחשב ותוכנית אופיס.
ניסיון מוכרח בעבודה ובניהול קבלנים.
זמינות מלאה לעבודה כולל סופ"ש וחגים.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 16.3.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
1/03/2020
היקף משרה 100%, דירוג מינהלי 6-8
כפיפות: מנהל מחלקת רכב

רישיון מכונה ניידת – חובה. ניסיון של לפחות 3 שנים.
רישיון עד 12 טון – חובה. תינתן עדיפות לנהג מחפרון, שופל ובובקט.
השכלה תיכונית של 10 שנות לימוד.
התמדה, כושר, נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות.
עבודה בחגים ושבתות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 23.2.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
5/02/2020
היקף משרה – 50%
דירוג – חינוך ונוער
כפיפות – ראש מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
איתור ומניעת נשירה של התלמידים.
טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
או – הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או- תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או – אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)
בעל תעודת הוראה.


דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי.
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות
או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
רישיון נהיגה – בתוקף.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 23.2.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
5/02/2020
היקף משרה 100% דירוג מנהלי, מתח דרגות 5-7
כפיפות – מנהל שפ"עתיאור התפקיד:
עובד באחד מהצוותים באגף שפ"ע,
נדרש לעבודה פיזית הכוללת תחזוקת תמרורים, כבישים, פארקים וכו...
דרישות התפקיד:
נכונות לעבודה פיזית מאומצת.
ידע טכני בסיסי.
לפחות 10 שנות לימוד.
רישיון נהיגה ב' – חובה.
עדיפות לרישיון c1- עד 12 טון.
יכולת עבודה בצוות.
ניסיון בתחום המסגרות, תשתיות ושיפוצים-יתרון.
יש להגיש קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש
בעיריית עכו עד ליום ה11.2.2020 בשעה 12:00.
קרא עוד
תיאור התפקיד:סיוע לרופא הווטרינרי העירוני בכל תחומי אחריותו.
-אכיפת חוקי העזר העירוניים ורישום דוחות.-לכידת בעלי חיים משוטטים.-טיפול בבעלי חיים נושכים.-איתור וזיהוי כלבים אבודים.-טיפול במטרדי בעלי חיים.-עבודה מול קהל.-עבודה מול המוקד העירוני.-עבודה עם עמותות בעלי חיים.-ביצוע תורנות כוננות בלילות , בסופי שבוע וחגים.-סיוע במטלות משרדיות.
קרא עוד
16/01/2020
היקף משרה – 100%
העסקה בדירוג המח"ר – 39-41
כפיפות – ראשת מינהל קשרי קהילה

תיאור המשרה:
ניהול תחום הקהילות בעיר (במסגרת מיזם עיר שווה) ואחריות כוללת להפעלתו ברמה העירונית.
הובלת ועדת ההיגוי העירונית בתחום קהילות תוך יצירת פלטפורמה עירונית לקידום, פיתוח ועידוד יזמות קהילתית ואקטיביזם בקרב התושבים.
בניית מסגרת מענים מלאה ועוטפת בשיתוף פעולה מלא עם קשרי קהילה, מנהל אגף צעירים, מנהל היחידה הקהילתית, , המתנ"ס וגופים נוספים ברשות.
פיתוח הידע ותיעוד הידע המפותח במסגרת המיזם .
יצירת שותפויות עם ארגונים חברתיים בשכונות.
ניהול, מעקב, בקרה ודיווח תקציבי כולל לפרויקט.
ניהול קמפיינים שכונתיים.
הובלת בניית תכנית עבודה שנתית בשכונות:
-קידום/חיזוק שותפויות בין בעלי התפקידים הרלוונטיים בעיר לקידום השכונות.
ארגון, הנחייה והנעת התושבים בשכונות לקידום תהליכים קהילתיים-חברתיים בשכונה.
-ניהול וליווי מקצועי שוטף של הפרלמנטים השכונתיים ובנייתם כקהילות.
-ליווי, תמיכה והנחיית יזמים קהילתיים שכונתיים, הסרת חסמים בקידום המיזם.
-בניית תכנית הכשרה ופיתוח כלים מקצועיים לחברי הפרלמנט ולפעילים מובילים.

דרישות סף:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
ניסיון בהנחיית קבוצות
ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים מערכתיים ועירוניים, לרבות ניהול עובדים ותקציבים.
ניסיון של שנתיים לפחות בליווי והנחייה של מתנדבים.
ניסיון בפיתוח שותפויות עם רשויות מקומיות / משרדי ממשלה / פילנתרופיה / ארגוני חברה אזרחית.
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

דרישות נוספות:
היכרות עם עולם הקהילות, חברה אזרחית ופיתוח קהילתי-שכונתי- יתרון
עבודת צוות ויחסי אנוש טובים, פתיחות ללמידה וגמישות
ייצוגיות ויכולת דיבור מול קהל
אנגלית ברמה גבוהה – יתרון.
ניסיון בפיתוח תכני הדרכה.
שליטה ביישומי מחשב.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 2.2.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
12/01/2020
תנאי העסקה: דירוג מנהלי 5-8
כפיפות: ראש מנהל תפעול ואכיפה

תיאור התפקיד:
בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה.
שמירה על הסדר הציבורי.
יכולת תקשורת בין אישית גבוהה וייצוגיות מול התושבים.
אסרטיביות בעת מילוי התפקיד.
עבודה בשעות לא שגרתיות.
עבודה כוללת שבתות וחגים.
יכולת תפקודית בעת אירועי ביטחון.
התחייבות לעבודה במשרה מלאה עם שעות נוספות עד 6 ימי עבודה בשבוע.

תנאי סף:
12 שנות לימוד (עדיפות לבגרות מלאה).
שרות צבאי (עדיפות לשרות קרבי).
שפות, עברית ברמה גבוהה.
הכרות עם תוכנות ה- Office
רישיון נהיגה בתוקף.
ללא עבר פלילי.
העבודה מיועדת למעוניינים להשתלב בשיטור העירוני ופיקוח

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 26.1.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
8/01/2020
כפיפות ארגונית- ראש מינהל רווחה
היקף משרה: 100%
טווח דרגות- י'- ז'
תנאי העסקה- דירוג עו"ס.

תיאור התפקיד- עובד סוציאלי בתחום המשפחות.
טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ וטיפול ישיר.
פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען הלקוח.
ביקורי בית.
בניית תוכנית טיפול ויישומה.
ניהול רישום ומעקב אחר תוכנית הטיפול ללקוח.
השתתפות בוועדות מקצועיות.

דרישות התפקיד:
השכלה- תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
עדיפות לבעלי ניסיון בתחום.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית.
יכולת כתיבת תוכניות עבודה.
יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות.
בעל יוזמה.


קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 19.1.2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
2/01/2020
כפיפות ארגונית- ראש מינהל רווחה.
היקף משרה: 100%
טווח דרגות- י'- ז'
תנאי העסקה- דירוג עו"ס.

תיאור התפקיד- עובד סוציאלי בתחום הקשישים.
טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ וטיפול ישיר.
פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען הלקוח.
ביקורי בית.
בניית תוכנית טיפול ויישומה.
ניהול רישום ומעקב אחר תוכנית הטיפול ללקוח.
השתתפות בוועדות מקצועיות.
קשר עם גורמי טיפול ומשיקים בקהילה.

דרישות התפקיד:

1.השכלה- תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
2.דובר השפה הרוסית
3.ניסיון בתחום הטיפול בקשישים.

כישורים אישיים:

1.אמינות ומהימנות אישית.
2.יכולת כתיבת תוכניות עבודה.
3.יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות.
4.בעל יוזמה.


קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 19.1.2020בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
2/01/2020
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד