הרשמה לשנת הלימודים התש"פ

7/01/2019
הרשמה לשנת הלימודים התש"פ (הגדל)

מינהל החינוך בעיריית עכו פתח הבוקר (ב') את ההרשמה  למוסדות החינוך בעיר לשנת הלימודים תש"פ. ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' תימשך עד ה-27.1.19.
הרישום לגני חובה ותת חובה ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי, ייעשה בעיריית עכו במנהל החינוך, בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימי א' וג', גם בין השעות 16.00-18.00. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של העירייה יחל אף הוא במועד הרישום בכתובת: https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=7600&appId=1


 

גני ילדים

:

הרישום לגני חובה ותת חובה ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי, ייעשה בעיריית עכו במנהל החינוך.  הרישום יחל ביום שני, א' בשבט התשע"ט (7.01.2019) ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשע"ט (27.01.2019) ועד בכלל.
       בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימי א' וג' בין השעות 16.00-18.00
1.באמצעות האינטרנט אך ורק במועד הרישום בכתובת: www.akko.muni.il 
שימו לב: הורים גרושים/פרודים/יחידניים ובמקרים של בעיות משמורת אין אפשרות לבצע רישום באתר. הרישום יתבצע אך ורק במנהל החינוך בהצגת 2 תעודות זהות ו/או ייפוי כוח חתום. ההורים הרשומים לעיל אשר יבצעו רישום בניגוד להנחיה זו – רישומם אינו תקף ויבוטל באופן אוטומטי.
2. חייבי רישום גני חובה: ילדים שתאריך לידתם: כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014 עד
3. ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014.
4. חייבי רישום גילאי 4 : ילדים שתאריך לידתם : י"ט בטבת התשע"ה,   בינאור 2015 עד 
5. י" ט' בטבת התשע"ו , 31 בדצמבר 2015.
6. חייבי רישום גילאי 3: ילדים שתאריך לידתם : כ' בטבת התשע"ו, 1  בינואר 2016 עד
7. ב'  בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016.
8. אין רישום לילדים חריגי גיל

סדרי רישום


1.לצורך רישום לגני הילדים יש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים (אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של הילד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות). חל איסור מוחלט לרישום בשני מוסדות חינוך.
2. הורים אשר לא יקפידו על רישום בזמן, יאבדו את זכותם לשיבוץ ילדיהם בגן הקרוב למקום מגוריהם.
3. ההורים מתבקשים לפעול על פי לוח הזמנים שפורסם.

כיתות א' – בחירת ההורים:


הרישום לכיתות א' יחל מיום שני, א בשבט התשע"ט (7.01.2019 ) ויימשך עד יום ראשון, כ''א בשבט התשע"ט (27.01.2019) ועד בכלל.
חייבי רישום: תאריך לידם של ילדים העולים לכיתה א':
י"ט' בטבת התשע"ג , 1 בינואר 2013  -   כ"ח בטבת התשע"ד , 31  בדצמבר 2013

 

מקום רישום:


הרישום יתקיים אך ורק במנהל החינוך בעיריית עכו. בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימים א' וג' בין השעות 16.00-18.00. אין רישום באינטרנט לכיתות א'

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד