מנהל הרווחה

ראשת המנהל: עדי מקל 

עיריית עכו, רח' ויצמן 35 מיקוד 24100 טלפון: 04-9956019, פקס: 04-9956147 
בניין עיריית עכו - קומת קרקע, הכניסה מרח' הרצל   
קבלת קהל בתיאום מראש: ימים: א וג' 08:00 - 18:00 ימים: ב', ד', ה': 16:00-8:00   
לכל עובד שעות קבלה משלו – יש לתאם מראש. במקרה חירום, לאחר שעות העבודה, ניתן לפנות למוקד העירוני, בטלפון 106.   

המנהל לשירותים חברתיים פועל לקדם את רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ולשפר את תפקודם. המנהל פועל במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ומבצע את מדיניות משרד הרווחה והעירייה. עובדי המנהל לשירותים חברתיים רואים עצמם, כראש חץ חברתי, המשפיע ומשפר את איכות החיים של אוכלוסיית העיר ומתוקף תפקידם, לקחו על עצמם להעלות על סדר היום הציבורי את האוכלוסיות השונות, החלשות והחריגות ולקדם את מצבן. עובדי המנהל, השואפים למצוינות ומקצועיות בתחומם, רוכשים כל פעם מחדש כלים לטיפול, לומדים שיטות טיפול חדשות, תיאוריות עדכניות תוך השתלמויות מקצועיות, סדנאות והדרכות.   עובדי המנהל נותנים שירות לכלל תושבי העיר מגיל לידה ועד זקנה. במקביל למתן שירותים בתחום ילדים בסיכון, נוער, משפחות, אוכלוסיות מיוחדות וקשישים העובדים נותנים מענה לכלל המשפחות לפי חלוקת אזור גיאוגרפי, קרי , עובדים הנותנים מענה למשפחות המתגוררות בצפון העיר, בשיכוני המזרח, במרכז העיר ובעיר העתיקה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד