הנחיות מקדמיות לפתיחת עסקים

רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה לרישיון עסק:

 • חוזה שכירות או חוזה רכישה.
 • צילום תעודת זהות
 • תעודת חברה או תאגיד ( לעסק שהינו חלק מחב' בלבד )
 • חותמת החברה
 • תוכנית עסק ערוכה ע"י בעל מקצוע מוסמך: אדריכל רשום בפנקס האדריכלים, מהנדס או הנדסאי
 • מסעדה/ בית קפה/ בית אוכל/ מרכול – נדרש להגיש תוכנית סניטארית מפורטת עם פירוט קווי המים והביוב, פירוט התקנים סניטאריים, וכדומה.
 • ייפוי כוח (במידה ומגיש הבקשה אינו בעל העסק )
 • אישור התקנת מז"ח – מונע זרימה חוזרת בקווי המים ( רק בעסקים שמחויבים לכך
 • הנחיות להגשת תוכניות עסק
 • תוכניות העסק יוגשו בארבעה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד (מקופל כגרמושקה), כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:2,500 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250  ועליהם יודגש בקו עבה ובצורה בולטת מיקום העסק.

פרטי זיהוי בראש התוכנית:

 • מהות העסק.
 • שמות מנהלי העסק.
 • כתובת מלאה של העסק: שכונה, רחוב, מספר בית, קומה, מיקוד ומספר טלפון.
 • כתובת מגוריהם של בעלי העסק, לרבות מספר טלפון וטלפון נייד.
 • ציון גוש וחלקה, כפי שמופיעים במפת גוש חלקה.
 • חתימת מנהלי העסק על התוכניות.
 • חתימתם ופרטיהם האישיים של עורכי התוכניות (אדריכל, מהנדס, הנדסאי) לרבות מספר רישוי.
 • אם שטח העסק מעל 1000 מ"ר ניתן לצרף תוכנית בקנה מידה 1:100.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד