ישיבות מועצה 2019

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

23.01.19

01/19

שלא מהמניין

אישור הצעת תקציב לשנת 2019 / בנק דקסיה / הקמת גנ"י נווה אליהו-בת שבע-אבני החושן- עציון וטרומפלדור

file

sound

file

 20.02.19

02/19

 מהמניין

חוק שצ"פ / נוהל הקצאות / תמיכות / שמות / מינוי: תאגיד - חב' כלכלית / ביה"ס חלמי / בריאות ונגישות / אודיטוריום / מיגור אלימות ובטחון / גנאדי אקלציק

file

sound

file

13.03.19 

03/19

מהמניין

בני כלפון / שוק ירקות אוחיון+יחיאלוב / קידום מעמד הילד / הפקעה / ערר / דו"ח רבעוני 2018

file

sound

file

13.03.19 

04/19

שלא מהמניין

דו"ח מבקר העירייה 2017 / דו"ח משרד הפנים 2017

file
sound
file

03.04.19 

05/19

מהמניין

עמותה מתנ"ס ע.ע. / יקיר עכו 2017-2018-2019 / חינוך / מי עכו / תמיכות / 3 אולמות ספורט 

file

sound

  file

  15.05.19

 

06/19

מהמניין

פתיחת 3 חשבונות בנקים הסכם גג / בריאות / הנחות 2018

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

     

 

  file

  sound   file
   

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
   

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד