ישיבות מועצה 2019

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

23.01.19

01/19

שלא מהמניין

אישור הצעת תקציב לשנת 2019 / בנק דקסיה / הקמת גנ"י נווה אליהו-בת שבע-אבני החושן- עציון וטרומפלדור

file

sound

file

 20.02.19

02/19

 מהמניין

חוק שצ"פ / נוהל הקצאות / תמיכות / שמות / מינוי: תאגיד - חב' כלכלית / ביה"ס חלמי / בריאות ונגישות / אודיטוריום / מיגור אלימות ובטחון / גנאדי אקלציק

file

sound

file

13.03.19 

03/19

מהמניין

בני כלפון / שוק ירקות אוחיון+יחיאלוב / קידום מעמד הילד / הפקעה / ערר / דו"ח רבעוני 2018

file

sound

file

13.03.19 

04/19

שלא מהמניין

דו"ח מבקר העירייה 2017 / דו"ח משרד הפנים 2017

file
sound
file

03.04.19 

05/19

מהמניין

עמותה מתנ"ס ע.ע. / יקיר עכו 2017-2018-2019 / חינוך / מי עכו / תמיכות / 3 אולמות ספורט 

file

sound

  file

  15.05.19

 

06/19

מהמניין

פתיחת 3 חשבונות בנקים הסכם גג / בריאות / הנחות 2018

file

sound

file

12.06.19 

07/19

מהמניין

קשרי קהילה / ארנונה 2020 / נגישות / מינוי בן עמי וחגאזי / פתיחת חשבון מפעל הפיס

file

sound

file

  17.07.19

08/19

מהמניין 

חוק רישוי עסקים / חוברת הקמת מעון יום תלת כיתתי / ביטול הפקעה רחוב הנדיב / עדכון תברים / הלוואה דקסיה  

file

sound

file

     

 

  file

  sound   file
   

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
   

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד