ישיבות מועצה 2021

 

מועד ישיבה

 מס' ישיבה

סוג ישיבה 

 נושא/הערות 

PDF    

MP3

נספחים

 20.01

01/21

מהמניין 

תאורת מתקני ספורט / ועדת כספים / ועדת צעירים / ועדת נפגעי טרור / חברי הנהלה מתנ"סים / הקצאה

file

sound

file

 20.01

 02/21

שלא מהמניין

תקציב 2021

file

sound

file

 10.02

 03/21

 מהמניין

 קהילת קשישים / חומות עכו / קיוסק הרצוג / מעיין חינוך תורני / תמיכות / קשרי קהילה / ערר / גני ילדים

file

sound

file

 17.03

04/21

מהמניין

תעודות / חומש מפעל הפיס / שמות / עסקים / חו"ע העמדת רכב וחנייתו / רבעון 4 2020 / תרבות / גני חורש / הסכם מטר אשר מילואות

file
sound
file

28.04 

05/21

מהמניין 

 יובל פורת / דירקטוריון מי עכו / מוזיאונים / נגישות/ שיוויויון מגדרי / אלימות / הסכם ביטוח לאומי / שקור קיסר

file

sound

  file

 

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

 

 

file

sound

file

 

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file
 

 

  file

  sound   file

 

  file

  sound   file
     

 

  file

  sound   file
     


 

  file

  sound   file
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד