מנהל הרווחה

ראש המנהל: עדי מקל


כתובתנו: עיריית עכו, רח' ויצמן 35 מיקוד 24316
טלפון: 04-9956019
פקס: 04-9956147
מיקומנו: בניין עיריית עכו - כניסה מהחנייה המערבית
 
קבלת קהל בתיאום מראש: 
ימים: א', ג' 18:00-16:00
 
** לכל עובד שעות קבלה משלו – יש לתאם מראש
במקרה חירום, לאחר שעות העבודה, ניתן לפנות למוקד העירוני, בטלפון 106 .
 

כללי

המנהל לשירותים חברתיים פועל לקדם את רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ולשפר את תפקודם. המנהל פועל במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ומבצע אצת מדיניות משרד הרווחה והעירייה.
עובדי המנהל לשירותים חברתיים רואים עצמם, כראש חץ חברתי, המשפיע ומשפר את איכות החיים של אוכלוסיית העיר ומתוקף תפקידם, לקחו על עצמם להעלות על סדר היום הציבורי את האוכלוסיות השונות, החלשות והחריגות ולקדם את מצבן.
עובדי המנהל, השואפים למצוינות ומקצועיות בתחומם, רוכשים כל פעם מחדש כלים לטיפול, לומדים שיטות טיפול חדשות, תיאוריות עדכניות תוך השתלמויות מקצועיות, סדנאות והדרכות.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד