יחיאל מקיאס
מנהל אגף הביטחון, הפיקוח ושירותי החירום

תפקיד האגף - הגברת תחושת הביטחון של התושבים וניהול מערך שירותי החירום.

באחריות האגף:

  • טיפול במקלטים ציבוריים ופרטיים.
  • כינוס ופעילות ועדת מל"ח עירונית וכל שירותי החירום. 
  • תכניות אבטחה לאירועים עירוניים.