בעלי השכר הגבוה בעירייה:

תפקיד  סוג תפקיד  חלקיות משרה שכר ברוטו ממוצע  עלות העסקה ממוצעת
מנהל כללי מנהל כללי 1.00 40,340 ש"ח 53,772 ש"ח
מנהל כספים / גזבר מנהל כספים 1.00 38,347 ש"ח 51,165 ש"ח
יועץ משפטי יועץ משפטי 1.00 38,324 ש"ח 50,969 ש"ח
מהנדס ראשי מהנדס ראשי 

1.00

38,274 ש"ח 51,014 ש"ח
משנה למנכ"ל משנה למנכ"ל 1.00 30,036 ש"ח 39,365 ש"ח
מנהל אגף מנהל אגף מנהל חינוך 1.00 29,787 ש"ח 39,793 ש"ח