בעיר עכו ישנם פארקים וגינות משחק הכוללים מתקני שעשועים. המתקנים והגינות נבדקים במהלך כל ימות השנה ומתוחזקים היטב על ידי אגף שפ"ע (שיפור פני העיר).

אישור ביטוחים