האגודה לתרבות הדיור נוסדה בשנת 1964 כעמותה (מלכ"ר) ע"י ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ונמצאת בפיקוח רשות החברות הממשלתיות.

מטרות האגודה:

  1. החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף.
  2. טיפוח החיים בבית המשותף.
  3. הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.
  4. לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה.
  5. לפעול בכל מטרה חוקית אחרת במסגרת החוק ו/או מטרות האגודה.

החברים באגודה לתרבות הדיור נהנים ממגוון רחב של שירותים, כאשר מתן השירותים מתבצע באמצעות סניף האגודה הפועל בבניין העירייה בקומת הכניסה.
סניף האגודה נמצא בחסות הרשות המקומיות ומונחה מקצועית על ידי האגודה באמצעות מחוז צפון.
האגודה לתרבות הדיור הינה גוף וולנטארי שחברים בה ועדי בתים על פי בחירתם.
באגודה חברים ועדי בתי אב המשלמים דמי חבר סימליים של 30 ש"ח ליחידת דיור לשנה.

החברים באגודה לתרבות הדיור נהנים ממגוון רחב של שירותים: 

שירותים משפטיים

רישום בתים משותפים בטאבו ; ייצוג משפטי בבתי המשפט  ; ייעוץ משפטי ; ליווי וייצוג משפטי בפני המפקח/ת ייעוץ משפטי "און-ליין" ; המוסד לבוררות

שירותים הנדסיים

פיקוח הנדסי ; חוות דעת הנדסית הקבילה בבית המשפט ; ייעוץ למקלוט ; ייעוץ הנדסי; שנת בדק ; מענקים לשיפוץ הרכוש המשותף; ייעוץ אדריכלי ; ייעוץ שמאי

הטבות מיוחדות

ייעוץ גינון ; פוליסת ביטוח "גג יבש" ; בדיקת גז ראדון ; בדיקת תקינות מערכת החשמל ברכוש המשותף ; ביטוחים לרכוש המשותף ; שירותי הדברה - בתעריף מוזל ; ייעוץ להרחקת יונים

קורסים לנציגות הבית

קורס מחשוב - בסיסי / מתקדם; סדנאות, תחרויות וקורסי העשרה; קורס עזרה ראשונה

למעבר לאתר אגודת תרבות הדיור