1. מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם אם לעסק קיימות עבירות בניה, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות וכד'.

2. מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת גודל, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכסאות למדרכה, בניית ארובה וכיו''ב.

3. רישוי עסק אינו רק תהליך בירוקראטי אלא תהליך בדיקה בתחום ההנדסה, ולכן תהליך הרישוי מחייב סיוע של בעלי מקצוע מתחום ההנדסה ותכנון עסקים.

4. רישוי דורש משאבי כסף רבים: הבקשה לרישיון עסק עולה כסף על פי מספר פריטי הרישוי שבבקשה, למשל, מסעדה והגשת משקאות משכרים הם שני פריטי רישוי, הכנת תוכניות עסק עולה כסף ומחייבת סיוע בבעל מקצוע מוסמך, גם מילוי דרישות הרשויות מחייב השקעה במשאבים רבים, למשל, דרישות: "כיבוי אש"  הן נרחבות וכוללות מערכות גילוי אש ועשן, מערכות כיבוי אוטומטית, יציאת חירום, אמצעי כיבוי וכיוצא באלה, דרישות הרשות לאיכות הסביבה כוללות מערכות טיהור אוויר ובניית ארובה.

5. אם העסק הוא בנכס שאינו תואם את השימוש המותר על פי חוק התכנון והבניה – השימוש בנכס הוא  ''שימוש חורג'' על פי החוק.  
במצב זה העלויות גבוהות למדי וההליך הבירוקראטי מורכב. (מידע מדויק על התב"ע החלה על המקום ניתן לקבל באגף רישוי ובניה במינהל הנדסה) 

6. מומלץ לבדוק היטב במחלקת רישוי עסקים אם ידוע על חריגות בנייה, שכן עסק שנעשו בו עבירות בנייה, לא ניתן יהיה להשלים הליך רישוי.

7. מתקנים שונים הנבנים בבית העסק חייבים בהיתר בנייה: ארובה, מתקני טיהור אוויר, גגון בכניסה, חדרי קירור חיצוניים, במות עץ (דק). יש לבדוק אם ניתן להוציא היתר עוד קודם לרכישה או להשכרה של העסק, או שהוצא היתר בנייה כחוק.

8. הליך רישוי לבית אוכל ותכנון בית אוכל מחייבים סיוע של בעל מקצוע בתחום תברואת מזון או טכנולוג מזון.

9. הליך הרישוי הוא מורכב ונדרשת תשומת לב מלאה ושליטה מרבית של בעל העסק, רצוי לבצע את דרישות הגופים השונים במהירות ולהקפיד על דיווחם למחלקת רישוי עסקים, לפי הצורך תמיד ניתן לפנות לפקידי רישוי עסקים כדי להתעדכן בהתקדמות תהליך הרישוי.

10. לפני כל שינוי במבנה או הוספת עיסוק בעסק עם רישיון, מומלץ להתייעץ עם מח' רישוי עסקים, דבר שימנע עיכובים בחידוש הרישיון או אף לביטולו במצבים חריגים.