לפורטל החירום הלאומי הקלק כאן

במצבי חירום מסוימים, ייתכן שנצטרך להתמודד לבד עם המצב החדש שנוצר למשך פרק זמן לא מבוטל. זאת מאחר שכוחות הביטחון, גורמי החירום ושירותי ההצלה עלולים להתקשות להגיע במהירות לכל מקום שנפגע כדי לספק סיוע.

במרבית מצבי החירום משך ההיערכות וההתרעה לא יספיק לאריזת תיק חירום ייעודי. משום כך חשוב להכין מראש חפצים מסוימים, שיהיו בהישג יד ויאפשר לנו ולמשפחה להתקיים למשך 24 עד 72 שעות, עד שתגיע עזרה.

מצבי חירום שמחייבים הצטיידות מראש

פגיעה בתשתיות - מצבי חירום עלולים להביא לפגיעה קשה בתשתיות כמו כבישים הרוסים, קריעת חוטי חשמל וטלפון ופיצוץ צינורות מים, באופן שעלול לחסום ולעכב את הגעת הכוחות.

אירוע נפגעים המוני- מצבי חירום שגורמים לפגיעה רחבה באוכלוסייה מגדילים את מספר הנזקקים לעזרת הגורמים המוסמכים. בעוד שבשגרה ואפילו במצב חירום מקומי, הטיפול בכלל המקרים מתבצע במקביל, הרי שאולם ריבוי מקרים יחייב את גופי ההצלה לקבוע סדר עדיפויות לטיפול במקרים ויאריך את זמן ההגעה לכל בית ולכל מטופל.

הסתגרות - מצבי חירום אחדים עלולים לכפות על האוכלוסייה הסתגרות, לעיתים לפרק זמן ממושך. הכוונה להישארות במקום סגור כמו המרחב המוגן על מנת להתגונן מפני הדף או להימנע ממגע עם חומרים מסוכנים.

פינוי - במצבי חירום מסוימים האוכלוסייה עלולה להידרש לעזוב את הבית, כשהאזור מהווה סכנת חיים. הפינוי יכול להיות באופן יזום על ידי כוחות הביטחון וההצלה חיצוניים או ביוזמת המשפחה.

רשימת הציוד לחירום

כדאי להכין ציוד לשעת חירום ולהניחו במקום נגיש, כדוגמת המרחב המוגן. הציוד יכלול:

  • מלאי מים (לפחות 3 ליטר לאדם) ומלאי מזון משומר (כזה המאוחסן ממילא בבית). יש להקפיד על רענון  מוצרי המזון והמים כדי שלא יפוג תוקפם.
  • ציוד חיוני - ערכת עזרה ראשונה, פנס ורדיו המופעלים על-ידי סוללות, תרופות, מטפה לכיבוי אש, ציוד נוסף בהתאם למאפייני המשפחה כמו משקפיים וציוד לתינוקות.
  • מסמכים חשובים - צילום או העתק אלקטרוני של מסמכים רפואיים, מסמכי זיהוי, מסמכים אישיים ומסמכים פיננסים, שיוחזקו מחוץ לבית לגיבוי.