מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות אמונה על עיצוב והטמעת החזון העירוני מתוך ראייה מערכתית וארוכת טווח, הובלתם של תהליכים אסטרטגיים חוצי ארגון, בניית מסד נתונים עירוניים,

דיגיטציה של תהליכים ופיתוח תשתיות הידע והתקשורת העירוניים.

המינהלת מסייעת בידי מקבלי ההחלטות בקידום חשיבה מקצועית, מבוססת נתונים, מערכתית ומוכוונת ראייה עתידית.

מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות פועלת בתחומים הבאים: תכנון אסטרטגי, מצוינות ארגונית, חדשנות, דיגיטציה, מערכות מידע וקידום עסקים.

מטרות ותחומי פעילות מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות:

תכנון אסטרטגי

מתן ייעוץ אסטרטגי להנהלת הרשות, קידום תפיסה של תכנון וחשיבה לטווח ארוך בעירייה בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות.

 • קידום כתיבת תוכניות אב/ תוכניות אסטרטגיות אגפיות ועירוניות שונות ומעקב אחר השפעתן לאורך זמן.
 • ניהול וקידום פרויקטים עירוניים חוצי ארגון.
 • פיתוח יוזמות ותהליכים עסקיים וחברתיים.
 • פיתוח מנועי צמיחה ברי קיימא לעיר ויצירת מנועי צמיחה חדשים.
 • תיאום ואינטגרציה בין כלל יחידות העירייה לקידום יעדי הרשות.
 • תכלול תחום המדידה, המחקר והנתונים בעירייה.
 • פיתוח כלי עבודה במערכת BI- דשבורדים ניהוליים לטובת קבלת החלטות מבוססות נתונים
 • תכלול תחום שיפור תהליכים ודיגיטציה.

מצוינות ארגונית

 • פיתוח מנהלים בכל דרגי הניהול.
 • טיוב השרות לתושב באמצעות:
  • קידום פיתוח ותחזוקת אמנת שירות לתושב
  • סדנאות שירות לנותני השירות ברשות.
  • סקרים ומדידת איכות השירות של העירייה לתושב.
 • תכלול וטיוב מבנה ארגוני רשותי.
 • תיכלול כתיבת "ספר נהלים" כלל רשותי.
 • טיוב תהליכי עבודה ביחידות השונות – בפרט, ותהליכים חוצי ארגון – בכלל.

מערכות מידע

היחידה אחראית על תכנון וניהול מערך המחשוב ומערכות המידע של הרשות המקומית כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.

 • גיבוש מדיניות, ניתוח צרכי מערכות המידע ומציאת פתרונות מתאימים.
 • ניהול מערך המחשוב ומערכות מידע ברשות המקומית תוך פיקוח, מעקב ובקרה של תפעולם.
 • ניהול מערך הרכש וההתקשרויות בנושא מערכות מידע ומחשוב.
 • קידום "עיר חכמה" באמצעות שימוש במערכות מידע ככלי אסטרטגי שמטייב את השירות לתושבים, משפר את יכולת הניהול ואת תהליך קבלת ההחלטות בעירייה.​
 • הקמת DWH - תהליך אסטרטגי פנים ארגוני. הקמת תשתית טכנולוגית לניהול מידע אודות מפגעים, שירותי העירייה ותושביה.
 • פיתוח כלי עבודה במערכת BI- דשבורדים ניהוליים.

חדשנות

היחידה פועלת ליצירת תודעה ופתיחות לחשיבה מחודשת על אתגרי הרשות ודרכי ההתמודדות עימם.

 • צוות חדשנות רשותי – תכלול עבודת צוות החדשנות בעירייה. סיוע בקידום אקלים ארגוני מעודד חדשנות.
 • חדשנות ולמידה ארגונית- הובלת תהליכים מעודדי-חדשנות, שילוב תוצרי החשיבה המקורית ופורצת דרך של צוותי החדשנות ליישום יוזמות - תוך טיפוח למידה ארגונית, הפקת לקחים ותיעוד.
 • הטמעת שימוש במתודולוגית החדשנות של בלומברג על מנת להציע פתרונות מגוונים לבעיות מורכבות איתן מתמודדים מקבלי ההחלטות בעירייה.

קידום עסקים

היחידה פועלת בשני מישורים: האחד, מול ועם בעלי העסקים להענקת אמצעים ומידע לשיגשוג העסקים שלהם במרחב. השני, מול ועם יחידות העירייה השונות למתן שירות מייטבי לבעלי העסקים בעיר.

וביתר פירוט:

 • יצירת פעולות, הזדמנויות ואירועים לקידום העסקים בעיר- חיבור העסקים לאירועים שקורים בסביבתם, יצירת קמפיין פרסום עירוני, חיבור העסקים ליועצים עסקיים, קורסים והרצאות במחירים מוזלים.
 • סיוע בפרסום העסקים בעיר- יצירת פרויקטים וקמפיינים ייחודיים לפרסום משותף של העסקים בעיר  ופרסום ספציפי לכל עסק- באתר העירייה,  הרשתות החברתיות ועוד...
 • מתן יחס אישי - יחס אישי ומדויק לצרכים של כל אחד ואחת מבעלי העסקים, סיורים וראיונות במתחמי עסקים בעיר.
 • יצירת קהילות עסקים חזקות לקידום הכלכלה העירונית- הקמת קהילות עסקים שונות ברחבי העיר על ידי קיום מפגשים או פרויקטים משותפים, אירועי נטוורקינג לפי תחומי העיסוק, הקמת ועדים למתחמי עסקים ועוד.
 • דשבורד לעסקים - פיתוח כלי עבודה במערכת BI : דשבורד ניהולי אינטגטיבי לעסקים בעיר.
 • סקר עסקים – ביצוע ראיונות, העברת שאלונים וכיו"ב – לזיהוי צרכים בקרב בעלי עסקים בעיר. (הכשרה, ייעוץ ועוד).
 • מיפוי כל העסקים בעיר – באמצעות סקר מקיף לקבלת תמונת מצב עדכנית של מספר, סוג ומיקום העסקים בעיר, כמו גם דרכי ההתקשרות איתם להצעת השירותים הנ"ל.

חופש המידע

יונית סמולש, ראש מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות הינה הממונה על חפש המידע בעירייה.

יונית סמולש
ממונה על חופש המידע
04-9956272

הילה שוורץ
אשת קשר למינהלת עסקים
04-9956091
052-2568521

מבנה ארגוני