העיר עכו ממותגת כ"עיר תרבויות הים התיכון"

הרציונל

מרבית ישראל שוכנת לאורך חוף הים התיכון. יחד עם זאת, לא התפתחה כאן שום עיר המייצגת באופן איכותי ואותנטי את תרבות הים התיכון.

רבים מתושבי העולם המערבי נוהרים בכל שנה לערים ים תיכוניות בטורקיה, ספרד, יוון ואיטליה. 

לעכו יש חומרי גלם טבעיים ותרבותיים להוות עיר ייחודית מסוג זה בישראל.

משימת המותג

עיריית עכו תהיה המקדם העיקרי של תרבות הים התיכון בישראל ותהווה מוקד עולמי לתרבות זו. במסגרת משימת המותג, עיריית עכו תחנך לתרבות זו, תיזום אירועים, תסייע ליזמים ותקים מוסדות תרבות בתחומי המותג.

ערכי המותג

ערך מרכזי:
אנינות-
 כל יישומי המותג ייבחרו וייעשו ברגישות ובקפידה, תוך אבחנה שהם מקיימים ערך תרבותי גבוה .

ערך ביטוי:
פלורליזם 
- המותג ישקף קשת רחבה ככל האפשר של תרבויות הקשורות לאגן הים התיכון.

ערך פונקציונאלי:
הקפדה 
- רמת הביצוע של יישומי המותג תהיה ברמה הגבוהה ביותר תוך הקפדה על כל הפרטים.