גב' אורית אסייג
ראשת המינהל

כתובת: ויצמן 35, ת"ד 207, עכו  24100
פקס : 04-9956050
מיקומנו: בניין העירייה, קומה א'.

שעות עבודה בימים  א' – ה' בין השעות:  08:00- 15:30
קבל קהל יום ג'   בין השעות: 16:00 – 18:00 

לכל עובד שעות קבלה משלו – רצוי לתאם מראש.
במקרה חירום, לאחר שעות העבודה, ניתן לפנות למוקד העירוני.

חינוך בתנופה

מערכת החינוך בעיר, החובקת כמעט את כל בתי האב בעכו, מקיפה כ-11,000 תלמידים. זוהי מערכת מורכבת וענפה בגלל אופייה הייחודי של העיר עכו.
כל הגורמים חוברים יחדיו במטרה לקדם את המערכת מבחינת הישגים לימודיים, חינוך לערכים, שיפור סביבות למידה, העצמה אישית של תלמידים וצוותי חינוך וטיפוח אקלים חינוכי מיטיבי. הפלורליזם והחיים במשותף של האוכלוסייה המורכבת בעיר, מהווים מטרה ייחודית לעיר.
החינוך בעכו הוא בתהליך שאת פירותיו כבר התחלנו לקצור. ליוזמות, למאמצים ולעשייה שותפים ראש העיר, מנכ"ל העירייה, סגני ראש העיר, חברי הנהלת העיר ומועצת העיר, מנהלי בתי הספר, גננות, ועדי הורים ועובדי הרשות.
כל הבא בשערי בתי הספר, הגנים והמוסדות הנלווים יכול להבחין בעשייה, לחוש את האווירה ולראות מקרוב את קידום המערכת ואת הפעילות החינוכית הענפה המתרחשת בה.

מטרות ויעדים

 • שיפור הישגים בכל רמות הגיל והגדלת שעור הזכאים לתעודת בגרות.
 • צמצום הנשירה והגדלת כוח ההתמדה של התלמידים.
 • טיפוח מצוינות.
 • מתן מענה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.
 • פיתוח סביבות לימודיות מאתגרות ועתירות טכנולוגיה.
 • עיצוב התנהגות ומניעת אלימות.
 • טיפוח מנהיגות חינוכית וקהילתית.
 • חינוך לדמוקרטיה ודו-קיום.
 • עידוד תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • טיפוח הקשר והרציפות בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

משימות מינהל החינוך

 • גיבוש חזון מטרות ויעדים  ומימושם .
 • ניהול מינהל החינוך
 • ניהול שירותי ההיקף בעיר: פסג"ה, שפ"ח , ספריות , מתי"א , קונסרבטוריון, מרכז ימי.
 • הכנת התקציב השנתי ופיקוח עליו.
 • עבודה משותפת עם החינוך הבלתי פורמאלי בעיר – חינוך מושלם.
 • יצירת קשר ועבודה משותפת עם גורמים במשה"ח .
 • מעקב אחר העשייה הפדגוגית במוסדות החינוך.
 • גיוס מימון לפרויקטים חינוכיים – עירוניים, מימושם ומעקב אחר תפעולם.
 • ארגון תוכנית חינוכית – תרבותית ואירועים כלל עירוניים.
 • קשר עם תורמים וקרנות והשגת משאבים למימון עשייה, כתובת תוכניות והגשת כרטיסי פרויקט.
 • קשר עם פורום מנהלי בתיה"ס והשתתפות בישיבות משותפות.
 • ליווי כ"א גיבוש נוהליים, תהליכי עבודה, הגדרת תפקידים.
 • עבודה משותפת עם גופים הפועלים בעיר ( נח"ל , שירות לאומי, תרבות תורנית, הקיבוץ העירוני, כפר הסטודנטים עמותת " איילים" ).
 • ייזום מיזמים לילדי עכו.
 • השתתפות בתוכניות בפורמים ובפעילויות עירוניות-יישוביות.
 • קשר עם ראשי מינהלים ברשויות.
 • טיפול באוכלוסיות תלמידים בעלות צרכים מיוחדים.
 • השתתפות בישיבות רשות וגורמים נוספים.
 • קיום קשר והשתתפות בועדות של מכללת הגליל המערבי.
 • הובלת הפרוייקטים החדשים בעיר בליווי ועדת ההגוי החינוכית העירונית.