רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה לרישיון עסק:

 1. חוזה שכירות או חוזה רכישה
 2. צילום תעודת זהות
 3. תעודת חברה או תאגיד ( לעסק שהינו חלק מחב' בלבד )
 4. חותמת החברה
 5. תוכנית עסק ערוכה ע"י בעל מקצוע מוסמך: אדריכל רשום בפנקס האדריכלים, מהנדס או הנדסאי
 6. למסעדה/ בית קפה/ בית אוכל/ מרכול – נדרש להגיש תוכנית סניטארית מפורטת עם פירוט קווי המים והביוב, פירוט התקנים סניטאריים, וכד'
 7. ייפוי כוח (במידה ומגיש הבקשה אינו בעל העסק )
 8. אישור התקנת מז"ח – מונע זרימה חוזרת בקווי המים ( רק בעסקים שמחויבים לכך)

 

הנחיות להגשת תוכניות עסק

תוכניות העסק יוגשו בארבעה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד (מקופל כגרמושקה)

 כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:2,500 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250

ועליהם יודגש בקו עבה ובצורה בולטת מיקום העסק.

 פרטי זיהוי בראש התוכנית:

 1. מהות העסק.
 2. שמות מנהלי העסק.
 3. כתובת מלאה של העסק: שכונה, רחוב, מספר בית, קומה, מיקוד ומספר טלפון.
 4. כתובת מגוריהם של בעלי העסק, לרבות מספר טלפון וטלפון נייד.
 5. ציון גוש וחלקה, כפי שמופיעים במפת גוש חלקה.
 6. חתימת מנהלי העסק על התוכניות.
 7. חתימתם ופרטיהם האישיים של עורכי התוכניות (אדריכל, מהנדס, הנדסאי) לרבות מספר רישוי.
 8. במידה ושטח העסק מעל 1000 מ"ר ניתן לצרף תוכנית בקנה מידה 1:100.