צפייה במיקומי המקלטים

שם רחוב: מספר רחוב:
שני אליהו -
לוחמי הגטאות 39
דב גרונר 4
הרצל 19
גיבורי סיני 29
גיבורי סיני 25
גיבורי סיני 30
גיבורי סיני 32
יאנוש קורצ'אק 5
יאנוש קורצ'אק 11
יאנוש קורצ'אק 2
רמב"ם 16
סר אייזיק 4
שכונת וולפסון -
דרך הארבעה 45
טרומפלדור 32
החרושת  4
האורן 29
האורן 28
רמז 1
יהושפט -
היוצרים 6
קיבוץ גלויות 4
קיבוץ גליות 1
עציון 10
יוסף כתראן 4
הנשר 1
קדושי קהיר 16
קדושי קהיר 20
אחד העם 17
בורוכוב 16
בורוכוב 17
בבל 32
קדושי השואה 3
בבל 11
יצחק שדה 2
יקותיאל אדם 4
חיים לסקוב 5
חיים לסקוב 14
הנדיב 1
בילו 16
הס 5
פלמ"ח 1
הברק 1
החרוב 2
שביל הגן -
הגפן 1
העצמאות 19
שביל היערה 5
שלמה בן יוסף 16
קדושי קהיר 18
יהודה הלוי -