• "סגירת החורף" (פרגוד) הינה התקנת קירוי זמני, פריק ומחומרים קלים אשר תוחם את האזור המיועד לישיבת הלקוחות ולשולחנות בחזית בית העסק הפונה לרחוב.
     מטרת סגירת החורף הינה לאפשר סביבה מוגנת מגשם רוחות וקור ללקוחות בית העסק בתקופת החורף ובכך לאפשר את  המשך פעילות בית העסק גם לנוכח מזג האוויר החורפי.
  • סגירת חורף ניתנת אך ורק לבתי עסק העוסקים בהסעדה (בתי קפה / מסעדות / מזנונים פאבים וכד').
  • תקופת הרשאה המקסימלית להתקנת סגירת החורף הינה החל מ ה- 1 לנובמבר ועד ה- 30 לאפריל. בתום תקופה זאת יש לפרק את סגירות החורף.
  • סגירת חורף תתאפשר רק לאחר מתן הרשאה מעיריית עכו לכך, בהתאם למדיניות העירייה ולתכנית עירונית כוללת לסגירות חורף על סגירת החורף לעמוד בהוראות התכנית. במקרה של סתירה בין מסמך זה להוראות התכנית, גוברות הוראות התכנית.
  • תקופת ההרשאה לסגירת חורף תקפה ל- 5 שנים.
  • הרכבה מחדש (במידה ותוכנית הפרגוד לא השתנתה), אינה דורשת בקשה להרשאה מחודשת, אולם נדרשת הגשת אישור מינוי אחראי לבדיקת הפרגוד (מהנדס, הנדסאי).