רובע א

מספר

כתובת התחנה:

1

בית כנסת – רח' הרב ניסים 9

2

רחבת בניינים  אפגד מול קניון עכו (כניסה משלום הגליל)

3

מרכז נוער וקהילה- רח' בן גוריון 472

4

גן סביון- רחבת חניון פרלמן

5

בית ספר גורדון- רח' יל"ג

6

תיכון בית יעקב- רח' שדליץ 9

7

ישיבת הסדר- רח' בורלא פינת דושניצקי

 

רובע ב

מספר

כתובת התחנה:

8

בי"ס מפתן- רח' הרמב"ם

9

מתנ"ס בית העם- רח' אברהם בן שושן

10

בית גיל הזהב- רח' בבל-קדושי השואה

11

גן ילדים- רח' בבל פינת בורכוב

12

מכללה אקדמית- רח' המכללה שער 2

 

רובע ג

מספר

כתובת התחנה:

24

רחבת החברה לפיתוח עכו-רח' ויצמן כניסה לעתיקה

25

רחבת המגדל-אור- קצה דרומי לרח' ההגנה

 

רובע ד

מספר

כתובת התחנה:

20

בית ספר התומר – רחוב יהושפט 22

21

כניסה לבניין עיריית עכו- ויצמן 35

22

הספרייה העירונית- רח' ויצמן

23

המכון להכשרה ימית- יהושפט

 

רובע ה

מספר

כתובת התחנה:

17

מתנ"ס בית היימן- רח' הרצוג 10

18

רחבה בין כולל אור חיים לקופת חולים- רח' יאנוש קורצ'אק

 

רובע ו

מספר

כתובת התחנה:

19

מגרש כדורסל ליד מרכז תורני שער הרחמים- דרך הארבעה 36

 

רובע ז

מספר

כתובת התחנה:

13

רחבה בין בניינים-רח' עוזי חיטמן

14

רחבה בין בית כנסת למעון גיל רך- רח' העפרוני

15

קונסרבטוריון- רח' שטראוס

16

בי"ס שזר- קצה רח' הזית