שם המאגר

בעלי המאגר

מטרה

מאגר תושבים

מרשם האוכלוסין – עיריית עכו

עדכון מספר תושבים ופילוח גילאים

מאגר עובדי עירייה

אגף משאבי אנוש- עיריית עכו

ניהול נוכחות עובדים ופרטיהם לצרכי חישוב שכר

מאגר חייבים/משלמי ארנונה, משלמי חניה וכו' (כולל פרטי תשלומים)

אגף ההכנסות – עיריית עכו

ניהול פרטי משלמים לצורכי חישוב תשלומי ארנונה, חניה ותשלומי אגרות

מידע בנושא בקשות והיתרי בנייה, חריגות ודוחות פיקוח בניה

מינהל ההנדסה – עיריית עכו

ניהול פרטי בקשות להיתרים וזכויות תכנון בתחום הנדסה ופיתוח פיזי בעיר

מידע וטרינרי (חיסונים לבע"ח)

שירות וטרינרי – עיריית עכו

ניהול פרטי חיסונים, פיקוח תברואי

מאגר נכסים

מחלקת נכסים – עיריית עכו

ניהול נכסי העירייה ומעקב אחר חוזי נכסים

מאגר הנה"ח

מחלקת חשבונות – עיריית עכו

ניהול פרטי ספקים ותנועות כספיות של עיריית עכו

מאגר בתחום הפיקוח והחניה

אגף פיקוח

ניהול פרטי דוחות

מוקד פניות הציבור

מוקד עירוני – עיריית עכו

רישום פניות/תלונות למוקד העירוני

מאגר שירותי רווחה – נתוני יסוד

מינהל הרווחה- עיריית עכו

ניהול פרטי טיפול בתחומי רווחה

מידע בתחום רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים – עיריית עכו

ניהול פרטי רישוי עסקים והיתרים

השאלת ספרים

ספרייה עירונית

רישום פרטיהם של משאילי ספרים

מאגר תלמידים וטיפולי אבחון

מינהל החינוך – עיריית עכו

ניהול פרטי תלמידי בתי ספר וגנ"י ונושאי ייעוץ פסיכולוגי

הישגי בגרות יישובי

מינהל החינוך – עיריית עכו

פיתוח תכניות לשיפור הישגים

נתוני גיוס לצה"ל יישובי

מינהל החינוך – עיריית עכו

בניית תכניות לעידוד גיוס