פרויקט "והדרת" הינו פרויקט בעל חשיבות לאומית הפועל על ידי המשרד לשיויון אזרחי.

מתנדבות הפרויקט מלוות אזרחים ותיקים המתגוררים בקהילה, באמצעות ביקורים שבועיים, מפגשים אישיים, זמן איכות, וסיוע בפעילויות השוטפות במהלך חייהם היומיומיים (שיחות, סידורים, בילוי  בצוותא בבית קפה/ סרט ועוד)

כמו כן מבקרות המתנדבות במרכזי יום של אזרחים ותיקים ומסייעות בפעילויות השונות .

להצטרפות יש לפנות לעו"ס ליאת אמסלם 04-9956029