אוכלוסיית היעד: צעירים וצעירות במצבי סיכון. כולל בוגרי מסגרות חוץ ביתיות וחיילים.

המענה: סיוע במימוש זכויות, בסיפוק צרכים, פיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. 

דרכי התקשרות: שגב הרטוב, רכז התכנית, מרכז צעירים, רח' הרצוג 9, טלפון 04-9917477