לב עבודת המינהל הינה עבודת עו"ס המשפחה אשר מנהלת את הטיפול במשפחה ואת הקשר עם  הגורמים המעורבים בטיפול בה. עו"ס המשפחה אחראית לכל סוגי ההתערבויות במשפחה בעזרת מערך שירותים וסיוע במחלקה ובקהילה.

לצורך מתן סיוע כלכלי, על הפונה למחלקה לשירותים חברתיים לעמוד בשני קריטריונים:
נזקקות - קיומו של קושי מוכח על פי התע"ס - "תקנון העבודה הסוציאלית" אשר נקבע על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
זכאות - ההצדקה הכלכלית לקבלת סיוע מכספי ציבור. הזכאות נקבעת לפי "מבחני הכנסה" לאחר שהלקוח מביא מסמכים על כל הכנסותיו והוכיח כי מצבו הכלכלי קשה דיו. בנוסף, האדם יידרש להשתתף באופן חלקי בעלות השירותים שהוא מקבל, דרגת השתתפותו תהיה על פי מבחני הכנסה.