ישנם מצבים בהם האוכלוסייה נחשבת על פי חוק כחסרת ישע כגון: קטינים, אנשים עם מגבלות שכליות/נפשיות, היוזמה להתערבות מחלקת הרווחה נעשית על ידי בעלי תפקידים ייחודים כגון: עו"ס לסדרי דין, עו"ס לחוק הנוער, עו"ס לחוק הסעד ועו"ס להגנה על חוסים

  • עו"ס לעניין סדרי דין  - הטיפול במשפחות אלו נעשה בהתאם לפניית ביהמ"ש/ביה"ד למינהל הרווחה בעניינים של משמורת והסדרי שהות. כמו כן עו"ס לסדרי דין נותן חוות דעת לבית המשפט בענייני אפוטרופסות.
  • עו"ס לחוק הנוער טיפול והשגחה  - מטרתו להגן על קטינים הנמצאים במצבי סיכון, תוך בניית תוכנית טיפול לקטין ומשפחתו ומתן תוקף משפטי על-פי הצורך. ההתערבות בחוק מאפשרת להורים לגייס כוחות ולהתמודד באופן עצמאי כהורה.