מינהל הרווחה בעיר עכו פועל בהמשך למדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על מנת להבטיח שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי התעסוקה, דיור, הקהילה והחברה ולקדם השתתפות שיוויונית ופעילה בכל תחומי החיים על מנת לאפשר לאנשים לחיות את חייהם בעצמאות מירבית ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתם.

מינהל הרווחה בעיר עכו שם לנגד עיניו גם את משפחתו של האדם עם המוגבלות וההתערבויות נעשות גם ברמה המשפחתית והקהילתית.

אוכלוסיות היעד העיקריות:

  • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • אנשים עם אוטיזם.
  • אנשים עם נכויות פיזיות.
  • אנשים עם עיוורון/לקות ראייה.
  • אנשים עם חירשות/לקות שמיעה.
  • אנשים עם מחלות ניווניות.
  • אנשים עם לקויי למידה והנמכה קוגניטיבית.