אוכלוסיית יעד: פרטים, ארגונים, קבוצות וקהילות.

מענה: המרכז פועל למען יישוב סכסוכים ומניעת הסלמת קונפליקטים לכדי אלימות. המרכז מציע תהליך, המבוסס על הידברות ובניית הסכמות לפתרון חילוקי דיעות וקונפליקטים בין יחידים וקבוצות בקהילה באמצעות מגשרים מוסמכים מתנדבים.

כמו כן, המרכז פועל להפעלת פרוייקטים ויוזמות לדיאלוג בין תרבותי בעיר עכו.

דרכי התקשרות: ז'בוטינסקי 32, עכו

מנהלת המרכז, שי חורב, 04-9956294, 058-772122

shaikehorev@gmail.com

gishur@akko.muni.il

רכזת מרכז הגישור, מירה לוי miraa_l@akko.muni.il