אוכלוסיית יעד: תושבי העיר עכו.

המענה: קבלת תרומות בגדים וכלי בית קטנים, מיון ומסירתם לכל המעוניין בעלות סמלית.

דרכי התקשרות: רח' לוחמי הגיטאות 39, 04-9553236

ימים ב' ו-ה' בין השעות 9:00 עד 13:00

"מתלבשים בבילו"

רחוב יחזקאל אגא 17

ימי שני 10:00-12:00

ימי רביעי 18:00-16:00