מוקד עיריית עכו - 4911* מכל טלפון

משטרה - 100, למעבר לאתר אינטרנט

מד"א - 101, למעבר לאתר אינטרנט

כיבוי והצלה - 102, למעבר לאתר אינטרנט

פיקוד העורף - 104, למעבר לאתר אינטרנט

חברת חשמל - 103, למעבר לאתר אינטרנט